3292 Adács Rákóczi Ferenc u.20-24.Tel:+36  37 350-012

              mobil:+36 30 862-9966  email:sztjakab.adacs(kukac)gmail.com

 

Hitélet

Hamvazószerda

Házszentlés az iskolában

Lelkinap és adventi 4. gyertyagyújtásSzűz Mária nevének ünneplése 2020 szeptember

Szűz Mária szent nevét ünnepeltük

Nagyböjt kezdete 2017

Hamvazószerdán az iskola közössége a templomban szentmisén vett részt.

Az iskola Zsibongójában a paravánra felhelyezett töviskoronán megkezdődött a nagyböjti jócselekedetek gyűjtése. Reméljük, Húsvétra virágba borítják Jézus töviskoronáját!

Simon Klára hitoktató

Nagyböjt kezdete - paraván

Jócselekedetek gyűjtése az adventi időszakban.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Adventben is folytatódott a jócselekedet gyűjtés, a gyerekek most nem rózsákat kaptak, hanem színes gömböket öntapadós dekorgumiból az iskola Zsibongójában lévő karton karácsonyfán. Az aranyszínű gömb jelentette a roráte szentmiséken való részvételt, az ezüst a vasárnapi szentmiséken, a piros a jószívű segítséget a diáktársaknak vagy a nevelőknek, a kék a tanulmányi versenyeken való részvételt, a lila az osztálydíszítésekben való segítséget. A karácsonyfa tetején a csillagot azok a gyerekek kapták jutalmul, akik a betlehemezésben részt vettek. Mindennek eredményességét Vízkeresztkor hirdettük ki, lezárva a karácsonyi ünnepkört. Ebben az időszakban is sok, „három karácsonyfányi” jócselekedet gyűlt össze, köszönhetően az osztályfőnökök munkájának, akik mindig szorgosan írják össze a jócselekedeteket.

Ebben az időszakban sok gyerek vett részt a roráte szentmiséken, akár osztályonként szervezetten is. Minden reggelt rövid imádsággal kezdtünk az iskola Zsibongójában és kihúztuk az aznapi jócselekedetet. Minden hétfőn adventi gyertyagyújtás is segítette elmélyültebbé tenni a karácsonyi előkészületet.

Karácsony előtt közös szentmisén vettünk részt advent utolsó vasárnapján a templomban és szép ünnepség, betlehemes tette teljessé a karácsonyi ünneplést. Vízkeresztkor szintén szentmisén vett részt az iskola közössége, a gyerekek sok színes gyűjtőmunkát hoztak az ünnephez kapcsolódóan.

A fényképeken a paraván előtt most azok a napközis gyerekek állnak, akik délutánonként a legtöbbet segítenek annak díszítésében, az időszaknak megfelelő képekkel, illetve diáktársaik színezőjével, rajzaival és más munkájával.

Simon Klára hitoktató

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Jócselekdetek gyűjtése Rózsafüzér Királynőjétől Szent Erzsébet napjáig

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

A 2016/17-es tanévben az első jócselekedet gyűjtést meghosszabbítottuk egy hónappal. Nem csak novemberben Szent Erzsébet ünnepéig gyűjtötték a gyerekek a rózsákat, hanem már októberben is, a rózsafüzér hónapjában, mivel mind a Szűzanyához, mind Szent Erzsébethez szorosan kötődik a rózsa szimbóluma. Szent Erzsébet rajza mellé, ezért krepp papírból készített rózsákat helyeztünk minden egyes jócselekdetért osztályonként a Zsibongóban lévő paravánra.

A gyerekek azonban nem csak osztályonként gyűjtötték a jócselekedeteket, de ebben az időszakban külön rózsákat kaptak azok, akik Jolikának segítettek a konyhában, azok a gyerekek, akik Böjte Csaba árváinak hoztak adományokat, valamint azok, akik részt vettek a Sulibank programban. Nagyon sok rózsa gyűlt össze!

Ennek az időszaknak a különlegessége volt még a szentkúti látogatás; valamint a rózsafüzérrel, mint projekttel foglalkoztunk a hittanórákon, több osztályban imádkozva azt, – ez is megjelent a képekben a paravánon. A Szent Márton év lezárása kapcsán vetélkedőt rendeztünk, melyen az osztályok eredményesen vettek részt. Ezzel zártuk le az Isteni Irgalmasság Évét is.

A gyerekek apró jutalmakat, szentképeket, matricákat kaptak jócselekedeteikért, illetve a Szent Márton vetélkedőben való részvételükért.

A fényképeken a jócselekedet rózsáival teli paraván előtt Jolika legszorgosabb segítői láthatók a konyhában.

Simon Klára hitoktató

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

Október

Október 4-én rádiós műsorral emlékeztünk meg Szent Ferenc életéről. Ehhez kapcsolódtak az iskola állatok világnapi rendezvényei is.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Pont Szent Ferenc ünnepe után került megrendezésre az iskola I. félévi lelki napja Szentkúton. Egy nagyon szép napot tölthettünk el a gyönyörű Mária –kegyhelyen a helyi ferences atyák vezetésével. Sok színes élménnyel, kegyelemmel, lelki békével eltelve tértek haza kicsik és nagyok.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

További képek a fotóra kattintva megtekinthetőek!

Szeptember

A VeniSancte szentmisével indult meg az új tanév, melyet legnagyobb kíváncsisággal talán az első osztályosok vártak. Az iskola tanulói és dolgozói megtöltötték a templomot.

MINISTRÁNS PRÓBA MINDEN SZOMBATON 9 órakor a plébánián.

Az első diákmisére szeptember második hétvégéjén szép számban jöttek el az iskola tanulói. Sokan szüleik kíséretében vettek részt a szentmisén

2015

November:

Mindenszentek ünnepe-magyar szentek és boldogok

     Mindenszenszentek ünnepe az az ünnep, amikor Isten dicsőségét
szentjeiben ünnepli az Egyház. A fény győzelmét a sötétség felett
azokban, akik követték életükkel a Világ Világosságát, vagyis Jézust. A
szentek tehát Szűz Máriával, Jézus Édesanyjával, az élükön olyan jó
emberek, akik már a Mennyországban örvendeznek, s közbenjárnak értünk
Istennél. Sokakat  hivatalosan avatott szentté vagy boldoggá az Egyház.
Még többen vannak azonban olyanok-akik erényes életű elhunyt
hozzátartozóink között is-akik széles körben nem ismertek. A szentek
élete és példája azért fontos a számunkra, mert minden ember meg van
hívva az életszentségre, az üdvösségre. Az ősegyházban minden keresztelt
hívőt szentnek neveztek.

    Sok szentet és boldogot adott a magyarság is az Egyháznak.
Közülük november 5-én ünnepeljük Szent Imrét, a magyar ifjúság
védőszentjét, november 19-én a jószívű Árpádházi Szent Erzsébetet. A XX.
század boldogjai közül a teljesség igénye nélkül fontos megemlíteni
Batthyány-Strattman Lászlót, Apor Vilmost, Salkaházi Sárát, s a nemrég
boldoggá avatott Sándor István szalézi vértanút. Sok szent életű ember
boldoggá avatásáért imádkozunk, mint például Mindszenty József bíboros,
Kaszap István és Bódi Mária Magdolna, mint a fiatalok példaképei, vagy
Péter Kiss Szaléz ferences vértanú(+1946), akit prédikációiról Gyöngyös
környékén is sokan ismertek nagyszüleink.

Simon Klára hitoktató

Novemberben a Caritas Juniorokkal /2. osztály tanulói/
látogatást tettünk és mécsest gyújtottunk olyan lelkipásztorok
sírjánál, akik az adácsi híveket szolgálták, az Ő üdvösségükért
fáradoztak. Reméljük, a gyermekek emlékezetében megmarad ez az új
szokás, s a legközelebbi Mindenszentekkor is felkeresik ezeket a
sírokat. Ránk pedagógusokra, felnőtt Caritas tagokra is nagy feladat
vár, hogy ez a tevékenység szokássá váljon.

Kedves Szülők!

Minden vasárnap reggel 8 órakor és 10 órakor vannak szentmisék.

Minden hónap 2. vasárnapja diákmise.

A ministráns foglalkozásokat Csizinszky György atya szombatonként tartja 10 órától a plébánián.
Kérjük azokat is, akik már jól tudnak ministrálni, hogy jöjjenek el a
foglalkozásokra, mivel ez egy kis beszélgetés, közösségi alkalom is
egyúttal a gyermekek számára.

November hónapban az adventi időszak kezdetéig nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyermekek megismerjék a Magyar Katolikus Karitasz védőszentjének, Szent Erzsébetnek az életétét.

A gyerekek jócselekedetekkel is igyekeznek követni Szent Erzsébet
pédáját. Jócselekedeteiket, mint megannyi piros rózsát fűznek láncra.
Rajzversenyent is rendeztünk a gyerekek számára, hogy megjelenítsék
Szent Erzsébet életének egy-egy állomását.

A jócselekedet gyűjtés már egyben ráhangolódás Adventre is, amikor szintén fontos a karácsony tevékeny várása.

December

Advent és az egyházi év

Advent első vasárnapjával kezdődik meg az egyházi év.

Az egyházi év Jézus életének fő eseményeinek megünneplése által vezet
be minket a vallási életbe. Az egyházi év középpontjában a Húsvét,
Jézus kereszthalála és feltámadása áll, hogy megváltott, és örök
életében részesített minket. Az első fontos állomása Jézus születésének,
a Karácsonynak a megünneplése. Erre felkészítő időszak az Advent.

Adventben egyrészt megemlékezünk arról a várakozásról, amikor az Ádám
és Éva bűnének következményeképpen a bűn sötétjében élő emberiség várta
évezredeken át a megígért Messiást, Jézust. Adventkor másrészt várjuk
Jézus második, világvégi eljövetelét, a végső beteljesedést.

Advent jelenti személyes várakozásunkat, készületünket a Karácsonyra.
Előkészületünk akkor teljes, ha valóban megérkezik hozzánk Jézus, ha
valóban szívünkbe fogadjuk Őt. Ebben segít az Advent csendességével,
jócselekedeteivel, lemondásaival. Fontos újra megtanulnunk, hogy jobban
odafigyeljünk a körülöttünk élő embertársainkra, családtagjainkra, hogy
valóban békesség legyen körülöttünk. Így énekelhetjük el Karácsonykor a
pásztoroknak jó hírt hozó angyalokkal: “Dicsőség a magasságban Istennek,
és békesség a földön a jó akaratú embereknek.” /Lk 2,14/

Simon Klára

hitoktató

Adventi jócselekedetek

Adventben is folytatódik a jócselekedetgyűjtés. Míg novemberben
rózsákat gyűjtöttünk a jótéteményekért, apró szívességekért-és fűztünk
rózsafűzéreket, addig Adventben papírból készült angyalkákat kapnak a
jószívű tanulók.

Adventi gyertyagyújtás

Az Advent vasárnapjait követő hétfőkön adventi gyertyagyújtásokat
rendezünk iskolánkban, imákkal és énekekkel bevezetve. Minden adventi
reggelen közös imádsággal és az aznapi jócselekedet felolvasása után
kezdődik el a tanítás.

Karácsonykor Jézus születését ünnepeljük. Isten fia
értünk megtestesült és emberré lett. A szegények legszegényebbjeként egy
szerető családban jött a világra, hogy megszabadítson bennünket a bűn
hatalmától és visszaszerezze a Mennyországot. Azért jött, hogy
megismertesse velünk Isten igazi arcát.

Január

Vízkeresztkor azt ünnepeljük, hogy Jézus Isten
fiaként jelenik meg az emberiség képviselői számára. Három fő eseményt
ünneplünk ekkor Jézus életében:

 • A napkeleti bölcsek, a három királyok személyében a pogány népek ismerik fel Jézusban az üdvözítőt.
 • Jézus megkeresztelkedik Keresztelő Szent Jánosnál népe előtt a
  Jordán folyóban,  Mennyei Atyjának és a Szentléleknek a jelenlétében.
 • Jézus Édesanyja közbenjárására első csodáját teszi a kánai
  menyegzőn tanítványai szeme láttára, boldogságot hozva egy kétségbeesett
  fiatal pár életébe.

Vízkereszt ünnepével zárul a karácsonyi ünnepkör.

Február 2.

Gyertyaszentelő Boldogasszony

-40 nappal karácsony után-

a zsidó hagyomány szerint az egyiptomi fogságból való kivonulás első
húsvét éjszakájának emlékére minden elsőszülött fiúgyermeket 40 napos
korában az Istennek kellett szentelni. Mária és József is
engedelmeskedett ennek a törvénynek. A zsidó főpap talán nem is
sejtette, hogy a kisbaba, akit az ég felé emel, maga Isten Báránya, a
legtökéletesebb áldozat, aki elveszi a világ bűneit. Tudták viszont a
templom közelében élő öregek, Simeon és Anna, hogy a kisbaba az
Üdvözítő, Isten Fia, mivel a  Szentlélek és az imádság által közeli
kapcsolatban álltak az Atya-Istennel. Simeon, mikor a karjába veszi a
Kisded Jézust Istent dicsőíti, hogy eljött a Világ Világossága. Egyúttal
megjövendöli Mária szenvedését, aki majd látja Szent Fiát a kereszten
meghalni.

Ezen a szép ünnepen gyertyát szentel az Egyház. A gyertya Mária
karján a templomba érkező Jézust jelképezi, a Világ Világosságát, aki a
bűn sötétjébe jött, hogy megváltsa az emberiséget.

Urunk bemutatása-Gyertyaszentelő Boldogasszony

ünnepének alkalmából hittanórán rajzot készítettünk a 2. és 4.
osztályos gyerekekkel: Hogyan vitte karjában Mária és József a 40 napos
Jézust a templomba, hogyan várta őket előtte az agg Simeon. A rajzok
elmaradhatatlan része volt a gyertya. A legszebb rajzok felkerültek a
hittanos faliújságra is. A legkisebbek, az elsősök a Korcsolyázó mackó
meséjét hallgatták meg Gyertyaszentelőről. Az 5. 6. osztályos tanulók
február 3-án az osztálymisén balázsáldásban is részesültek, melyre a
hatodikosokkal az azt megelőző hittanórán készültünk föl.

Simon Klára hitoktató

Ettől az évtől kezdve bevezettük az osztálymiséket.
Minden hétfőn az első órában a gyermekek az osztályfőnökkel együtt
szentmisén vesznek részt. Azért volt fontos ezt bevezetni, hogy a
gyerekek jobban megszokják a vallásgyakorlást, aktívabban be tudjanak
kapcsolódni a szentmise áldozatba. A Nekik szóló prédikációk által
jobban szívükbe fogadják Isten Igéjét. Minden osztály havonta kerül
sorra.

Nagyböjt

Hamvazószerdán megkezdődött a Nagyböjt idősza, mely
Húsvét ünnepére készít fel minket. Nagyböjtben Jézus példáját akarjuk
követni, aki negyven napig böjtölt a pusztában, mielőtt megkezdte
nyilvános működését. Nagyböjt a lemondás, az elcsendesedés, a bűnbánat
és a cselekvő szeretet gyakorlásának ideje. Mindezzel Jézus Krisztus
szenvedésének és halálának titkában igyekszünk elmélyülni, hogy
Húsvétkor a feltámadt Jézus örömhírének is részesei legyünk.

Nagyböjti jócselekedetek

Az iskolában nagyböjtben minden reggel rövid imádsággal közös
áhitatot tartunk. Az iskola keresztje alá egy paravánra jól látható
helyre elkészítettük kartonból Jézus töviskoszorúját. A gyerekek minden
egyes hitélet terén vagy közösségért tett jócselekedete egy-egy
virágszirom, vagy levél, mely reméljük, hogy Húsvétra virágba borítja
Jézus töviskoszorúját.

Ahogy azt reméltük, az iskola tanulói annyi jócselekedetet hajtottak
végre, hogy Húsvétra virágba borult Jézus töviskoszorúja. Reggelenként a
nagyböjti tanításkezdő imádságok alkalmával hirdettük ki, hogy mik
voltak az előző napi jócselekedetek.

 1. A diákmisén, vasárnapi szentmiséken való részvétel mellett a szorgalmas ministrálások, a nagyböjti keresztutakon való részvétel.
 2. Szemétszedés, az iskola környékének rendbetétele.
 3. E-hulladék gyűjtésben való részvétel.
 4. Közösségért végzett munka terén a beteg osztálytársnak leckevivés.

Reméljük, hogy ez a sok, iskolányi jócselekedet kedves lesz az Úr Jézus számára.

Húsvét

Húsvétkor Jézus feltámadását ünnepeljük, valamint azt, hogy az élet
győzedelmeskedett a halálon, hogy Jézus megváltó halálával
visszaszerezte számunkra a Mennyországot.

Húsvétra a nagyböjt utolsó hete a Nagyhét készít fel minket.
Nagycsütörtökön megemlékezünk az Oltáriszentség alapításáról. Este
együtt virrasztunk Jézussal az Olajfák hegyén, majd másnap elkísérjük
lélekben a Golgotára: részt veszünk fájdalmában, szenvedésében.
Nagyszombaton Jézus sírja mellett időzik az Egyház. Nagyszombat este a
szomorúság véget ér. Osztozunk a feltámadás örömében: a feltámadt Jézust
hirdetjük és valljuk meg a feltámadási szertartással és körmenettel.
Húsvétvasárnaptól Fehérvasárnapig tartó húsvét nyolcadában Alleluját
mond, örvendezik az Egyház.

A húsvét nyolcadát lezáró Fehérvasárnapot II. János Pál pápa az
Isteni Irgalmasság Vasárnapjának nyilvánította. Idén ettől a vsárnaptól a
szentek sorában tiszteli Őt az Egyház.

Imamaraton az 5. osztályban

A gyerekek egy rendhagyó kezdeményezéssel kezdtek két hittanórát az
5. osztályban. Összeírták az eddig tanult énekeket és imádságokat, s
elmondták ill. elénekelték őket egymás után. Közös megbeszélés után arra
az elhatározásra jutottak, hogy ezt a sok, szépen elmondott imádságot
műtét előtt álló,  volt tanító nénijük mielőbbi gyógyulásáért ajánlják
fel.

 

Álláshirdetés
Határtalanul
hatartalanulkicsi

2017-07-03. 5 nap székelyföld szívében a HATÁRTALANUL PROGRAM KERETÉBEN OKTÓBERBEN!

Események naptára
2021. szeptember
h k s c p s v
« aug    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
  ieclogoiec