3292 Adács Rákóczi Ferenc u.20-24.Tel:+36  37 350-012

              mobil:+36 30 862-9966  email:sztjakab.adacs(kukac)gmail.com

 

Pályázat EFOP-1.3.5

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

 

 

 

 

 

 

 

TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS ERŐSÍTÉSE

A KÖZÖSSÉGEK FEJLESZTÉSÉVEL

 

Kedvezményezett: Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskola és Sportiskola

Projekt címe: Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével az Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskolában

Támogatás összege: 24,16 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2020.01.02

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00743

PROJEKT BEMUTATÁSA

Magyarország Kormánya felhívást intézett az egyházi és civil szervezetek számára, új kisközösségek létrehozásának, fejlesztésének elősegítése a helyi igények felszínre kerülése érdekében, továbbá a meglévő közösségek megerősítésének megvalósítása érdekében. A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a társadalmi együttműködés előmozdítását és a szegénység, valamint a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelmet. Jelen pályázati konstrukció elsősorban a fiatalok, a családok és fizikailag-szellemileg friss idősek, nyugdíjasok kisközösségi kereteken belül szerveződő társadalmi, gazdasági aktivizálásával, közéleti szerepvállalásuk erősítésével, karitatív, önkéntes alapon végzett tevékenységeivel, a generációk közötti együttműködéssel segíti elő a területi és társadalmi kiegyenlítődést.

A projekt helyi igényekre reagál. A társadalmi szervezetek tevékenységükkel hozzájárulnak a település élhetőségének javulásához. Olyan feladatokat vállalnak fel, amelyek megkönnyítik a hátrányos helyzetű csoportok, személyek, családok életét, helyi társadalomba illeszkedését, csökkentik a településről való elvándorlás mértékét. A pályázat keretén belül toborzás, önképzés, érzékenyítő tréning, önkéntes menedzsment képzés, esélyegyenlőségi képzés, generációk közötti együttműködés: érzékenyítő program, önkéntes tevékenység: szívességbank készítése, településszépítő közösségi nap, hagyományőrző nap, közösségi fórumok, katolikus találkozó, sport klub, ifjúsági táborok, szívesség csere, generációs találkozók, családi életre nevelés, ifjúsági klub, klubfoglalkozások valósulnak meg.

A most futó pályázat a települési katolikus közösséget is fejleszti, gyarapítja. A katolikus értékrendben fontos és hasznos az önkéntes munka, a karitatív szemlélet. A keresztény életmódnak fontos eleme mások elismerése, megbecsülése, és egymás segítése. A projekt programjai népszerűsítik és ösztönzik a településen a katolikus szellemiségű közösségek alakulását, amely a helyi vallási, szellemi és kulturális értékek megőrzéséhez járul hozzá hosszú távon.

A projekt eredménye a településen a civil aktivitás növekedése, a több mint 5000 találkozásnak köszönhetően a lakosság összetartozás érzésének növekedése. A projekt segíti a település élhetőségének javítását, a programok hozzájárulnak a lokálpatriotizmus és az önkéntes karitatív tevékenységek növekedéséhez, a fiatalok és családok helyben maradásához. A projekt által a családok, szomszédok, idősek, iskolában tanuló fiatalok és szüleik, valamint a katolikus intézmények közelebb kerülnek egymáshoz. Új ismeretségek, barátságok születnek, amelyekből további társadalmi szervezetek vagy éppen a helyi gazdaságot fellendítő vállalkozások alakulhatnak.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

EFOP-1.3.5-16-2016-00743

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével az Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskolában”

Rendezvény címe:  3 generációs találkozó

Dátum: 2017.május 23. 9 óra

A rendezvény rövid ismertetése: Az iskola tanulóközössége, az alkalmazottak, és a község lakossága (kisgyermekes családok, nagyszülők) együtt vett részt ezen a napon, Mátrafüred-Sástón. A rendezvény a gyermekek, illetve a felnőttek, családok részére is tartalmas programot nyújtott.  Először közös tábori misét celebrált a sástói réten Adács község plébánosa. Majd  vegyes csapatok vehettek részt az ügyességi akadályversenyen. Az állomások a rét körül voltak. Aki papírsárkányt szeretett volna készíteni, erre is volt lehetőség. Főleg a kisebb gyermekek lelkesedtek a sárkányeregetésért.

A buborékfoci szintén mókás elfoglaltságot jelentett a gyermekeknek, amelyet a szülők is kipróbálhattak.

A sástói kilátót csak a vállalkozó kedvűek mászták meg, akik nem féltek a magasságtól. A többiek lent biztatták a bátrakat.

A nap folyamán háromszori étkezést biztosítottunk mindenkinek. Jól szórakozott mindenki, a rét kiváló helyszín volt a közös játékra, beszélgetésre a fiatalok, idősebbek részére egyaránt.

Délután 4 órakor indultunk vissza.

DSCN1369

A rendezvény jellege: Közösségi aktivitást célzó rendezvény
Meghívott vendég,közreműködő:  

Csizinszky György plébános, Csizinszky Judit kántor

 

Résztvevők száma:                           121 fő
infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

EFOP-1.3.5-16-2016-00743

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével az Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskolában”

Rendezvény címe:  Pünkösdi áhítat

Dátum: 2017.június 4. 10 óra

A rendezvény rövid ismertetése: „Pünkösdi áhítat” címmel hirdettük meg azt a hangversenyt, amelyet a helyi római katolikus templomban rendeztünk meg gyermekek, szülők, nagyszülők és adácsi lakosok részére. A hangversenyen az Egri Zenészek Egyesületéből Gonda László és Báder Ernő zenészek, illetve a hatvani zeneiskola vonósnégyese működött közre. Gyönyörű, szívhez szóló dallamok, zeneművek hangzottak el (Ave Maria, Brahms, Mozart, stb.).

Egy különös hangulatot tudtak megteremteni a zeneművek, amely megnyitotta a szíveket, közös átélésre adott alkalmat minden résztvevőnek.

A rendezvény jellege: Generációk közötti együttműködés
Meghívott vendég,közreműködő: Gonda László, Báder Ernő,

Hatvani Városi Zeneiskola tanári vonósnégyese

Résztvevők száma:                           55 fő
  besz06
   infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

EFOP-1.3.5-16-2016-00743

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével az Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskolában”

Rendezvény címe: Település szépítő közösségi nap

Dátum: 2017.június 10. 9 óra

A rendezvény rövid ismertetése: A község terei, utcái, az iskola udvara fontos esztétikai helyszínek egy falu életében. Szépítésük feladata minden helyi embernek. Az iskola tanulóit környezetük megóvására, fejlesztésére neveljük. Ezért hirdettük meg ezt a szombati napot a község lakossága számára. A tanulók szülei is szívesen jöttek segíteni.

Az első lépés a tiszta környezet megteremtése volt. Ezért  a faluban összeszedtük a szemetet azokon a helyeken, ahol intézmények vannak. Körbejártuk a központot.

Ezután az iskola udvarán egy virágos kertet létesítettünk, mellé egy gyógynövénykertet, amelyet az arra járók megcsodálhatnak, hiszen az utcára nyílik a kertecske. Tujákat is ültettünk. A község óvodájában virágot ültettek a kis óvodások a felnőttekkel.  Közben az iskola előtt építőmester-szülő segítségével lerakták a térkövet, ezzel megszépítve az iskola bejáratát.

 

 

 

 

A rendezvény jellege: Helyi hagyományok ápolását célzó rendezvény
Meghívott vendég,közreműködő:  

Csizinszky György plébános, Ócsai László polgármester

 

Résztvevők száma:                          120 fő
  dav

infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA


EFOP-1.3.5-16-2016-00743

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével az Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskolában”

 

 

Rendezvény címe:  Ifjúsági klub

Dátum: 2017. 09.04.

A rendezvény rövid ismertetése: Megalakult az iskola szervezésében az ifjúsági klub. A klub célja, hogy fiatalokat, gyermekeket vonzzon be különböző foglalkozásokra, ahol együtt tölthetik el hasznosan szabadidejüket, és közben egymásra is figyelnek, szocializálódnak. A fiatalok lelki nyugalmát a különböző tevékenységek biztosítják.

A különböző klubfoglalkozások vezetésére olyan  egyéniségeket nyertünk meg, akiket a fiatalok is szívesen fogadnak. Így az első foglalkozásra meghívtunk egy fiatal szülőt, aki tud gitározni, és a kántorasszonyt. Az ének megnyugtatja a lelket.

Megtanultunk több gitárra írt egyházi éneket, amelyek sokkal jobban tetszettek a gyerekeknek, fiataloknak, mint a régies hangzásúak.

A közös éneklés mindig jót tesz a léleknek, így itt is jó hangulatban telt az idő. Közösen fogyasztottuk el a finomságokat.

 

 

A rendezvény jellege: Családokat, fiatalokat segítő programok
Meghívott vendég, közreműködő: Csizinszky Judit kántor, Ambrus Haas Anna szülő

 

 

Résztvevők száma:                           20 fő
  1. Ifjúsági klub
  infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

EFOP-1.3.5-16-2016-00743

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével az Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskolában”

Rendezvény címe:  Ifjúsági klub

Dátum: 2017. 10.17.

A rendezvény rövid ismertetése:  Nagyon népszerű intézményünkben a közös táncfoglalkozás. A nyári napközis táborban  már beletettük a programba a zumba táncot, ezért  úgy gondoltuk, a klubfoglalkozás keretében is jó közösségformálási forma lesz. Így is volt. A gyerekek nagyon örültek régi tánctanár ismerősüknek, és lelkesedéssel vettek részt a közös táncban.
A rendezvény jellege: Családokat, fiatalokat segítő programok
Meghívott vendég, közreműködő: Orbán Péter tánctanár

 

 

Résztvevők száma:                           20 fő
If. zumba 17.10.17.-1.
infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

EFOP-1.3.5-16-2016-00743

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével az Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskolában”

Rendezvény címe:  Ifjúsági klub

Dátum: 2017. 10.19.

A rendezvény rövid ismertetése: Iskolánk mindig aktív szerepet vállalt a községi ünnepségek szervezésében. Október 23-át ünnepeljük , amelyhez a műsort ebben az évben is a mi intézményünk adta. A klubfoglalkozásra meghívtuk a műsor szereplőit azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsunk az előadáshoz. Ez volt a másnapi előadás főpróbája. A szereplők bemutatták a műsort, utána a szavalatok hangsúlyozását beszéltük meg. Közben a díszlet elkészítését vállalták a klubtagok. Ezen kívül a másnapi koszorúzáshoz is beosztottuk a klubtagokat, akik szívesen vállalták ezt a feladatot is.
A rendezvény jellege: Családokat, fiatalokat segítő programok
Meghívott vendég, közreműködő: Ács Krisztina, Kollárné Magyar Éva pedagógusok

 

 

Résztvevők száma:                           20 fő
Ifj.kl.17.10.19.-1
infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

EFOP-1.3.5-16-2016-00743

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével az Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskolában”

Rendezvény címe:  Ifjúsági klub

Dátum: 2017. 10.24.

A rendezvény rövid ismertetése: Az elmúlt alkalommal minden résztvevő jól érezte magát a zumba közös táncfoglalkozáson.  Ennek hangot is adtak a gyerekek, és kérték, hogy  –  ha lehet – ismételjük meg! Eleget tettünk a kérésüknek. Újra egy vidám hangulatú, mozgásos fogalakozást sikerült megszervezni  a tornateremben, ahol mindenki aktívan vett részt a zumba közös táncban.
A rendezvény jellege: Családokat, fiatalokat segítő programok
Meghívott vendég, közreműködő: Orbán Péter tánctanár

 

 

résztvevők száma:                          20 fő
Zumba 11
infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

EFOP-1.3.5-16-2016-00743

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével az Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskolában”

Rendezvény címe:  Családi életre nevelés, életvezetési tanácsok

Dátum: 2017.10. 27.

A rendezvény rövid ismertetése: Délután az iskola olyan foglalkozást szervezett, amelyen a fiatalok és a gyerekek az egészséges táplálkozással kapcsolatos tudnivalókból kaphattak ízelítőt. elsősorban a „nassolás” káros hatásairól tartott előadást a biológia szakos pedagógus. Majd az iskola közösségi térben az egészséges nassolnivalókat kóstolhatták meg a gyerekek: gyümölcsök, zöldségek, magvas élelmiszerek, stb. Az étkezést is ilyen jellegű élelmiszerekből állítottuk össze a résztvevők számára.

 

A rendezvény jellege: Családokat,  fiatalokat segítő programok
Meghívott vendég, közreműködő: Rada Szilvia biológia szakos pedagógus

 

Résztvevők száma:                           20 fő
  Csal.élet 17.10.27.-1
  infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

 


EFOP-1.3.5-16-2016-00743

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével az Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskolában”

 Rendezvény címe:  Időstöltés

Dátum: 2017. november 9.

A rendezvény rövid ismertetése: Az idősek  megbecsülése, közös tevékenység a generációk között – ez volt a célja a  rendezvénynek. A  helyi nyugdíjas klub tagjaival, a gyerekekkel  egy kellemes délutáni programot szerveztünk. A helyi művelődési ház  klubtermében gyűltünk össze, de előtte a gyerekekkel  az iskolában palacsintát sütöttünk. Ezt meglepetésnek szántuk, ugyanakkor  megtanulták a 4. osztályos gyerekek is a palacsinta elkészítését.

A helyi plébános, és a testvére is meghívottak voltak, el is fogadták a meghívást. Közös imával kezdtük a programot, majd beszélgettünk arról, hogy nyugdíjasként ki, hogyan tölti a szabadidejét. A gyerekek is sokat meséltek nagyszüleik életéről. Nagyon örültek a klub tagjai a gyerekek  gondoskodásának. Együtt fogyasztottuk el a  palacsintát, és a többi finomságot. Abban egyeztünk meg, hogy  legközelebb közös adventi gyertyagyújtást szervezünk, és utána  a csigatészta elkészítését is megtanítják az idősebbek a gyerekeknek.

A rendezvény jellege:  Közösségi aktivitást célzó rendezvény
Meghívott vendég,közreműködő: Csizinszky György, helyi plébános,

Csizinszky Judit, kántor,

Kovács Józsefné, a Junior Caritas vezetője

 

Résztvevők száma:                           20 fő
  idostoltes201711
infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

EFOP-1.3.5-16-2016-00743

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével az Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskolában”

Rendezvény címe:  Ifjúsági klub

Dátum: 2017. 11.14.

A rendezvény rövid ismertetése: Az iskola hagyományai közé tartozik, hogy a fontosabb szentekről megemlékező ünnepeken mi is szervezünk valamit. Ebbe a munkába vontuk be a klub tagjait is. Közeledett Szent Erzsébet ünnepe. Ennek a megszervezésébe vontuk be a klub tagjait. Ilyenkor A jó cselekedetre buzdítjuk a tanítványainkat, amiket mindenkitől összegyűjtünk, majd kis papírból készített rózsákkal jutalmazunk. a foglalkozáson közösen összesítettük a jó cselekedeteit az osztályoknak, majd kivágtuk a rózsákat, és elhelyeztük  az iskola zsibongójában a paravánon, hogy az értékelés eredményét mindenki láthassa, elemezze a hirdetésig.
A rendezvény jellege: Családokat, fiatalokat segítő programok
Meghívott vendég, közreműködő: Simon Klára hittantanár

 

 

Résztvevők száma:                          20 fő
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

EFOP-1.3.5-16-2016-00743

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével az Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskolában”

 Rendezvény címe:  Ifjúsági klub

Dátum: 2017.11.17.

A rendezvény rövid ismertetése: Folytattuk a Szent Erzsébet  emlékére szervezett jó cselekedet –akció rendszerezését, a rózsák kivágását. Több,  mint 200 darab rózsát készítettünk el, közben pedig beszélgettünk arról, hogy a középiskolás fiatalok milyen ismeretekkel rendelkeznek szent Erzsébet életéről.

Szent Erzsébet kenyerét is megáldja a misén a plébános, amihez a matricákat, a csomagoló papírt el kellett készíteni. Ebben is segítettek a klubtagok. Több mint 150 matricát vágtak ki, hogy a szeletelt , megáldott kenyereket be lehessen csomagolni, majd szétosztani.

A rendezvény jellege: Családokat, fiatalokat segítő programok
Meghívott vendég, közreműködő: Simon Klára hittantanár

 

 

Résztvevők száma:                          20 fő
  Ifj.kl. 17.11.17. 3.
  infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

EFOP-1.3.5-16-2016-00743

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével az Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskolában”

Rendezvény címe:  Családi életre nevelés, életvezetési tanácsok

Dátum: 2017.11.21.

A rendezvény rövid ismertetése: A helyi plébános szívesen tartja a kapcsolatot az iskolával. Ezért hívtuk meg egy fórumra, ahol a fiatal szülők és 7-8. osztályos gyermekeik vettek részt. A téma: a házasság szentsége. Az Atya elmondta, hogy milyen sokan élnek párkapcsolatban anélkül, hogy templomi esküvőjük lett volna. Ez helytelen a katolikus, hívő ember számára. Hiszen a család biztos alapokon kell, hogy álljon, és a házassági fogadalom ennek az alapját adja meg. Az erkölcsi nevelés, a gyermekvállalás is erre kell, hogy épüljön.  Erről próbálták meggyőzni a fiatal szülőket, és útmutatót adni a kamaszgyerekek számára is.

 

A rendezvény jellege: Családokat,  fiatalokat segítő programok
Meghívott vendég, közreműködő: Csizinszky György plébános

 

Résztvevők száma:                           20 fő
  cof
   infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

EFOP-1.3.5-16-2016-00743

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével az Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskolában”

Rendezvény címe: Családi életre nevelés, életvezetési tanácsok

Dátum: 2017.11.28.

A rendezvény rövid ismertetése:  

 

 

A rendezvény jellege: Családokat,  fiatalokat segítő programok
Meghívott vendég, közreműködő:  

 

Résztvevők száma:                           20 fő
Felhasznált anyagok, eszközök: gyümölcsök, zöldségek, magvak
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

 


EFOP-1.3.5-16-2016-00743

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével az Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskolában”

Rendezvény címe:  Időstöltés

Dátum: 2017. december 4.

A rendezvény rövid ismertetése: Az iskola készített egy hatalmas adventi koszorút, amelyet az iskola előtt állított fel. Az első adventi gyertyát ünnepélyes keretek között gyújtottuk meg. Az ünnepséget együtt szerveztük a nyugdíjas baráti kör tagjaival.

Térzene hívogatta a résztvevőket a gyertyagyújtásra. Csizinszky György plébános megáldotta az adventi koszorút, imádkoztunk, majd a nyugdíjasok kórusa énekelt. A gyerekek rövid műsort adtak, amelyet szintén közös ének követett. A nyugdíjas klub vezetője ünnepélyesen meggyújtotta az első adventi gyertyát.

A meghitt percek után egy kis vendéglátás következett, amely beszélgetésre adott alkalmat a fiatal és az idősebb nemzedék között. Megtervezték a tavaszi zarándokutat is, amelyen sokan szeretnének részt venni.

A rendezvény jellege:  Közösségi aktivitást célzó rendezvény
Meghívott vendég,közreműködő: Csizinszky György, helyi plébános, Csizinszky Judit, kántor, Kovács Józsefné, a Junior Caritas vezetője,Lamos Józsefné, a Nyugdíjas  baráti kör vezetője

 

Résztvevők száma:                            20 fő
  Id.töltés 17.12.04.-3.
infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

EFOP-1.3.5-16-2016-00743

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével az Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskolában”

 

 

Rendezvény címe:  Ifjúsági klub

Dátum: 2017. 12.05.

A rendezvény rövid ismertetése: A Mikulás közeledtével az iskolában délután egy kellemes teázó, süteményező alkalmat szerveztünk. A Mikulás-délután résztvevői készültek Szent Miklós életéből. Egy jelenetet is előadtak, majd különböző történetek kerültek napvilágra, amelyben Szent Miklós segített a szegényeken. Ezeknek a történeteknek a tanulságait megbeszéltük, ami arra nevelte a fiatalokat, hogy a jótett, a jóság mindig aktuális a mai korban is.

 

A rendezvény jellege: Családokat, fiatalokat segítő programok
Meghívott vendég, közreműködő: Csizinszky György plébános, Csizinszky Judit kántor

 

 

Résztvevők száma:                          20 fő
  Ifj.kl. 17.12.05. 2.
  infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

EFOP-1.3.5-16-2016-00743

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével az Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskolában”

Rendezvény címe:  Ifjúsági klub

Dátum: 2017. 12.15.

A rendezvény rövid ismertetése: A családsegítő munkatárs segítségével karácsonyi díszeket készítettünk. A résztvevők közben beszélgettek a karácsonyról. elmondták, kinél, milyen családi szokások vannak, hogyan történik az ajándékok átadása, milyen ételeket, süteményeket készítenek el otthon az ünnepek alatt. Fontosnak tartottuk azt is megemlíteni, hogy a meghittség, az otthon melege akkor létezhet csak, ha egyetértés, szeretet van a családban.

 

A rendezvény jellege: Családokat, fiatalokat segítő programok
Meghívott vendég, közreműködő: Tóth Györgyné családsegítő munkatárs

 

Résztvevők száma:                          20 fő
Ifj.kl. 17.12.15. 1.
infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

 

EFOP-1.3.5-16-2016-00743

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével az Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskolában”

Rendezvény címe:  Generációk közötti érzékenyítő program/Adventi áhítat

Dátum: 2017.december 17.

A rendezvény rövid ismertetése: A római katolikus templomban adventi szentmisét tartott a helyi plébános, amelyre külön meghívót küldtünk, hiszen nemcsak az iskolás korosztályt, hanem az idős korig minden generációt elvártunk, hogy együtt vegyünk részt lelki felöltődésben. A szentmise áhítata után Gonda László énektanár vezetésével koncert volt, amelynek főszereplője egy kínai származású opera énekesnő volt. Gyönyörű hangjával betöltötte a teret, elvarázsolta a résztvevőket. A karácsony közeledésének hangulatát tökéletesen megteremtette a koncert; meghittség, békeérzés, szeretet  költözött a lelkekbe a zene hatására . Együtt énekeltük a dalokat a végén az előadókkal. A szentmise után ott maradtak sokan a plébánián, hogy beszélgessenek, a lelki feltöltődésről, a karácsony ünnepének jelentéséről beszélgessenek. a beszélgetésen részt vettek az idősebb és a fiatalabb korosztály képviselői egyaránt, sőt iskolánk tanulói is. Így kerültek közelebb egymáshoz a különböző generációk.

 

A rendezvény jellege: Generációk közötti együttműködés
Meghívott vendég, közreműködő: Gonda László, Báder Ernő – zenészek,

Csizinszky György – plébános,

Zhang Yu Carolyne

Résztvevők száma:                           50 fő
  Gen.érz. 17.12.17.-2.
   infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

EFOP-1.3.5-16-2016-00743

„Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével az Adácsi Szent Jakab Katolikus Általános Iskolában”

Rendezvény címe:  Időstöltés

Dátum: 2017. december 21.

A rendezvény rövid ismertetése: Az Idősek Klubjába látogattunk el az iskolás gyerekekkel, hogy karácsony alkalmából köszöntsük őket egy szép műsorral és egy kis ajándékkal. A Pásztorjátékot adták elő a gyerekek, amelyet nagy siker fogadott. Elbeszélgettek a gyerekek a műsor után az idősekkel, és megtudták, hogy ki tölti családban, ki pedig magányosan az ünnepet. Szeretettel fogadták a kis karácsonyi díszt, amelyet saját kézzel készítettek tanulóink. A beszélgetés közben közösen fogyasztottuk el a süteményeket, a bejglit, a pogácsát. Áldott, békés karácsonyt kívántunk a néniknek, bácsiknak, akik hálásak voltak a látogatásért.

 

A rendezvény jellege:  Közösségi aktivitást célzó rendezvény
Meghívott vendég,közreműködő: Csizinszky György, helyi plébános,
Résztvevők száma:                           20 fő
  OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  infoblokk_kedv_final_felso_cmyk_ESZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Álláshirdetés
Határtalanul
hatartalanulkicsi

2017-07-03. 5 nap székelyföld szívében a HATÁRTALANUL PROGRAM KERETÉBEN OKTÓBERBEN!

Események naptára
2021. szeptember
h k s c p s v
« aug    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
  ieclogoiec